Iso Numero

Makasiinin toimittaja Hanna Kauppinen työskentelee kuukausittain ilmestyvän Iso Numero- aikakauslehden toimitussihteerinä.

Makasiinin toimittaja Hanna Kauppinen on työskennellyt kuukausittain ilmestyvän Iso Numero-
aikakauslehden toimitussihteerinä vuoden 2018 lopusta alkaen. Toimitussihteeri ideoi, editoi, kirjoittaa ja kääntää lehden sisältöjä tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Kauppinen on myös tehnyt Ison Numeron viestintää: uutiskirjeitä, verkkosivujen päivitystä ja someviestintää.